בספר שלישי מהודק ובשל, של משוררת מפותחת וחכמה, טבת דיין מצליחה לכלוא, בשירה דיבורית מכוונת ומדויקת, את הבעיות של אישה, אמא, רעיה, בת ואחות בעת הזאת בכלל ובימי הקורונה בפרט