חיבור מרתק בין חווית ההגירה והפרידה מהבית ובין אובדן אם