טבת דיין מנסה למפות את הכאב ומצליחה בכך באופן מעורר השתאות. השירים בספר מהלכים במסע הנורא של האבל… בשפה מרובדת, צלילית ומובהקת פורשת טבת דיין עולם של אבל בכלי שירה יפהפיים