טבת דיין מתגלה כמשוררת חכמה ורבת כוח, שכתיבתה מעניקה קול ותוקף לחוויות חיים רבות