בשפה בהירה ובאירוניה דקה… טבת דיין הופכת את התנועה לבית, ביתה של אישה ברוחה ומלאת רוח.