הקורא עוצר רגע, שב וקורא את הדברים, ולמרות פשטותם עובר בו רעד של הזדהות.