"השיר הזה לקח אותי מיד אל מוזיאון הדברים האבודים שלי" / שלמה ארצי, 7 ימים, ידיעות אחרונות

מה השיטה? / הזִקנה מבחינה בנעורים הרבה יותר מכפי שהנעורים מבחינים בזִקנה. כלומר, הצעירים ישמעו את נצ'י ולא ילכו בעד שום הון שבעולם לנסות לשמוע את הגבעטרון עם ירדנה ארזי, למרות היופי שיש בשירים שלהם.