מיה טבת דיין בתכנית 5+1 / כאן תרבות עם ענת שרון בלייס

המשוררת וחוקרת תרבות הודו הגיעה לאולפן אחרי שצפה עם משפחתה ברחבי העולם וגרה בבתים של אחרים. הספרים עדיין אי שם בדרך אבל חמישה הגיעו לאולפן: The Naishadhiya-Caritam (סנקסריט) ; חיי נערות ונשים - אליס מונרו; שירים של רימונד קארבר ; שעת החסד - יהודה עמיחי; שירים של דוריאן לקס