להאזנה: על "פמיניזם כפי שלימדתי את בנותיי" - גם כן תרבות

המשוררת מיה טבת דיין בריאיון לגואל פינטו ב"גם כן תרבות", 21.2.23